Sosyal Sorumluluk Projeleri Gençlere Neler Kazandırır?

0
Sosyal sorumluluk, bireylerin organize halde topluma faydaya yönelik hareket etmesi olarak tanımlanabilir. Sosyal sorumluluk projeleri, kâr veya benzer kişisel çıkar amacı gütmeksizin yürütülür. Sivil toplum örgütleri,...

Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk Projeleri

0
Toplum Gönüllüsü gençlerden her yıl yüzden fazla sürdürülebilir sosyal sorumluluk projesi!Bütün süreçleri TOG Toplulukları tarafından hayata geçirilen, zaman ve bütçe planı yapılmış, hedef kitlesi...

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?

0
Kurumlar varlığının sürdürmek ve hedeflerini gerçekleştirmek için hizmet/ürün sunduğu toplumla iyi ilişkiler geliştirmek zorundadır. Bu doğrultuda kurumsal sosyal sorumluluk; toplumla bütünleşmek isteyen kurumların, topluma...

Yazılarım